KEDATANGAN ISLAM KE NUSANTARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA ILMU

Mohd. Muhiden Abd. Rahman

Abstract


Islam bukan sahaja dilihat sebagai agama penggerak kepada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penzamanan dan pembentukan budaya sesebuah masyarakat. Tulisan ini akan menyelusuri sejarah kedatangan Islam ke Nusantara dan pengaruhnya terhadap budaya Melayu terutamanya dari aspekbuaday keilmuan.

Keywords


Islam, Nusantara, Budaya, Ilmu

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i2.3069

Refbacks

  • There are currently no refbacks.