KEDATANGAN ISLAM KE NUSANTARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA ILMU

Mohd. Muhiden Abd. Rahman

Abstract


Islam bukan sahaja dilihat sebagai agama penggerak kepada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penzamanan dan pembentukan budaya sesebuah masyarakat. Tulisan ini akan menyelusuri sejarah kedatangan Islam ke Nusantara dan pengaruhnya terhadap budaya Melayu terutamanya dari aspekbuaday keilmuan.

Keywords


Islam, Nusantara, Budaya, Ilmu

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i2.3069

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Islam Futura (JIIF)

All works are licensed under CC BY-SA

© Author 2018. Published by Center for Research and Community Service (LP2M) in cooperation with Graduate Program of UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

Supported by

 ICAIOS   RJI