Author Details

Binti Mohd Rijal, Siti Maimunah, Fakulktas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Indonesia

  • Vol 3, No 1 (2018) - Articles
    EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)
    Abstract  PDF