KITAB JAWI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KAJIAN ISLAM DI KEPULAUAN NUSANTARA

Marzuki Abubakar

Abstract


Kitab jawi merupakan bagian terpenting dari sejarah Islam di Nusantara. Keberadaan kitab jawi sampai saat ini masih memberikan manfaat yang besar bagi muslim di Kepulauan Nusantara. Kitab jawi sampai saat ini masih menjadi sumber belajar, dan bahan rujukan dalam kajian Islam baik di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Diantara kitab-kitab jawi yang masih banyak digunakan antara lain adalah kitab SirÄth Al-Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry, Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab Sirus SÄlikin karya Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, kitab TÄjul Muluk karya Syekh Ismail bin Abdul Muthalib Al-Asyi, serta kitab Perukunan karya Syekh Jamaluddin Al-Banjari dan Syekhah Fatimah Al-Banjari. Beberapa kontribusi kitab jawi dalam kajian Islam di Nusantara antara lain adalah Melahirkankan Ulama-Ulama di Nusantara, meneguhkan dan memperkuat Jaringan Islam Nusantara, memelihara peradaban dan bukti sejarah, menjadi contoh tradisi keilmuan dalam Islam, dan menjadi referensi studi Islam Nusantara.

Keywords


kontribusi; kitab jawi; nusantara

Full Text:

PDF

References


Abdul Muthalib, Syekh Ismail. t. th. TÄjul Muluk. Sangkapurah-Indonesia: Al-Haramain.

Al-Banjari, Syekh Arsyad. t. th, Sabilal Muhtadin. Juz 1. t. tp: Al-Haramain,

Al-Palimbani, Abdus Shamad. 1354 H. Hidayah As-Salikin. Indonesia: Syirkah Maktabah Al-Madinah.

Azra, Azyumardi. 2002. Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, Banadung: Mizan.

Azra, Azyumardi. 2008. Jaringan Ulama Nusantara Abad ke XVII ddan XVIII. Jakarta: Kencana.

Chiyong Liow, Joseph 2009. Islam, Education, and Reformis In Southern Thailand, Singapura: ISEAS.

Hurgroje, Snouck. 1985. Aceh di Mata Kolonialis Jilid II, alih Bahasa Ng. Singarimbun, Jakarta: Yayasan Suko Guru.

Hurgroje, Snouck. 1997. Aceh: rakyat dan Adat Istiadatnya. Jakarta: INIS.

Jory, Patrick (ed). 2013. Ghost of The Past in Southern Thailand: Essay on History and Histografi of Patanni. Singapure: NUS Press.

Lombard, Denys. 1986. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda1607-1636. Jakarta: Balai Pustaka.

Mohd. Zein, Noorzahidah. “Perkembangan Tulisan Jawi: perbincangan dari sudut pandangan tiga sarjana awal abad ke-20â€, Jurnal Al-Muqaddimah, 3 (1), 2015.

Nur bin Ngah, Mohd. 1983. Kitab Jawi: Islamic thought of The Malay Muslim Scolars, Singapore: ISEAS.

Rohmah, Robiatur dan Jamaluddin. Policy Pengembangan Pendidikan Islam: kajian sistem pendidikan Islam Malaysia, Jurnal “Lisan Al-Halâ€, 5 (2), 328-340.

Rose E, Duun. Petualangan Ibnu Battuta: seorang musafir muslim abad ke 14. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Said, Mohammad. 1981. Aceh Sepanjang Abad, Jilid Pertama, Medan: waspada.

T. Collins, James. 2005. Bahasa Melayu Bahasa dunia, alih bahasa: Alma Elvita Almanar, Jakarta: Obor.

Van Bruinessen, Martin. 1995. Kitab Kuning: Pesantren dan Tarikat, Bandung: Mizan
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.964

Refbacks

  • There are currently no refbacks.