Author Details

Ulfa, Lisa, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia