Etika Berpakaian di Dalam Iklan Menurut Perspektif Islam

Nurul Najihah, Norhoneydayatie Binti Abdul Manap

Abstract


Iklan secara hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mendekatkan pengguna dengan penjual. Iklan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik minat pelanggan agar barang dan produk yang dihasilkan penjual dapat dijual kepada pengguna. Namun, terdapat iklan yang dipaparkan tidak menepati syariat Islam dalam konteks berpakaian. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti etika dan peraturan berpakaian di dalam industri pengiklanan di Malaysia sama ada selari dengan perundangan Islam atau sebaliknya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif menerusi instrument analisis kandungan dan ulasan literatur. Hasil kajian mendapati terdapat kelonggaran dalam kod etika dan peraturan pengiklanan berkaitan berpakaian di dalam pengiklanan. Oleh yang demikian, kajian mencadangkan agar dibuat penambahbaikan terhadap kod etika dan peraturan sedia ada.

Kata kunci: Iklan, etika, berpakaian menutup aurat, peraturan garis panduan, industri pengiklanan.


References


Al-Quran

Hadis

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2022. Mengenali Kuantatif & Kualitatif Dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ansharullah. 2019. Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Julai 2019.

Amelia Rahmaniah. 2009. Etika Bisnis Islami Dalam Periklanan. Millah Vol. IX, No. 1, Ogos 2009.

Asmawati Suhid, Mohd Faizal Bin Zain, Abdul Muhsin Bin Ahmad & Mohd Aderi Che Noh. 2013. Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum. The Online Journal of Islamic Education.

Errika Dwi Setya Watie. 2012. Periklanan Dalam Media Baru. The Messenger Volume IV, Nomor 1, Edisi Januari 2012.

Farahwahida Binti Mohd Yusof & Nur Afzan Binti Muhamad. 2010. Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengalaman Di Kalangan Masyarakat. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Garis Panduan Pengiklanan untuk Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari. 2016. Bahagian Perubatan Traditional dan Komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jabatan Pelajaran swasta kementerian pelajaran Malaysia. 2005.

Jeremias Jena. 1997. Etika Dalam Iklan. Driyarkara volume 23 no.33 (1997): 1-11.

Kementerian Penerangan Malaysia. Kod Ethika Pengiklanan Kementerian Peneranngan. Perpustakaan Penyelidikan, Kementerian Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Kevin, Widayatmoko & Muhammad Adi Probadi. 2019. Pengaruh Fungsi dan Citra Merek Terhadap Loyaltis Pelanggan Gojek. Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanagara.

Maliki Mustaf & Zuraidah Muhidin. 2012. Perniagaan Islam: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Koperasi Kolej Poly-Tech Mara KL Bhd.

Mohd Helmi Abd Rahim. 2009. Pengiklanan Islami: Penjanaan Konsep dan Pelaksanaan. Jurnal Melayu (4) 2009: 59-72.

Muhammad Idris. 2021. Iklan: Definisi, Jenis dan Fungsinya. Kompas.com.

Mustafa Dib Al-Bugha. 2015. Mukhtasar Sunan Abu Daud.

Suryadi Bin Marzuki. 2014. Aurat Wanita Muslimah: Hukum Dan Batasan Berdasarkan Pandangan Empat Mazhab. Sarjana Sastera (Pengajian Islam) Universiti Utara Malaysia.

Suwandi. 2018. Penstrukturan Semula Konsep Perniagaan Islam Masa Kini Kajian Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2016. Konsep Perniagaan Islam Kajian Al-Quran Dan Al-Sunnah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Vol3 Bil 2.

Teuku Meldi Kesuma. 2016. Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam. Department of Management Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15693

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 
Indexed by:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

Justisia Justisia Justisia Justisia

 
Tools:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

All papers published in Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Social Media: