share journal; jurnal share; share febi; share arraniry; Islamic economics; business; management; finance; islamic banking

Author Details

Zuliani, Rafiza, Jurusan Syari’ah Muamalah wal Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Indonesia

  • Vol 3, No 2 (2014) - Articles
    ANALISIS PENGUJIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL DALAM MEREDUKSI TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI
    Abstract  PDF